Πρώτες Βοήθειες Σε Τραύμα Δοντιού

Ο τραυματισμός των δοντιών και των ιστών που περιβάλλουν και στηρίζουν ένα δόντι είναι πολύ συχνός, κυρίως κατά την παιδική και την εφηβική ηλικία, αλλά όχι μόνο.

Η έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση βελτιώνει την πρόγνωση του δοντιού και περιορίζει την εμφάνιση ανεπιθύμητων συνεπειών.

Τι κάνουμε λοιπόν σε περίπτωση που σπάσει ή βγει από την θέση του ένα δόντι;

Κάταγμα δοντιού

 • Εάν σπάσει ένα τμήμα του δοντιού, θα πρέπει αρχικά να το βρείτε.
 • Kατόπιν, τοποθετήστε το σε γάλα, φυσιολογικό ορό ή νερό.
 • Σε περίπτωση που νιώθετε πόνο, μπορείτε να λάβετε παυσίπονο.
 • Επικοινωνήστε άμεσα με τον οδοντίατρό σας.

Μετατόπιση του δοντιού

 • Αν το δόντι έχει εμβυθιστεί (φαίνεται πιο κοντό από τα διπλανά δόντια) ή έχει στρίψει, επικοινωνήστε άμεσα με τον οδοντίατρό σας.
 • Αν το δόντι έχει βγει ελαφρώς από την θέση του (φαίνεται πιο μακρύ από τα διπλανά δόντια), προσπαθήστε απαλά να το επανατοποθετήσετε στην αρχική του θέση και να το σταθεροποιήσετε δαγκώνοντας μια γάζα. Επικοινωνήστε αμέσως με τον οδοντίατρό σας.

Απώλεια μονίμου δοντιού

 • Εάν χαθεί ένα μόνιμο δόντι, θα πρέπει αρχικά να το εντοπίσετε.
 • Κρατήστε το δόντι από την μύλη (το πλατύ μέρος) και ξεπλύνετέ το με νερό.
 • Προσπαθήστε να το επανατοποθετήσετε στην θέση του στα πρώτα 10 λεπτά. Σταθεροποιήστε το δαγκώνοντας μία γάζα.
 • Σε διαφορετική περίπτωση, τοποθετήστε το δόντι σε γάλα, φυσιολογικό ορό ή σάλιο.
 • Επισκεφθείτε τον οδοντίατρο το συντομότερο δυνατό.