Όψεις Πορσελάνης: Τι Είναι;

Πρόκειται για λεπτές φλούδες από πορσελάνη, που κολλάνε μόνιμα στα δόντια. Απαιτούν ελάχιστη έως καθόλου αφαίρεση οδοντικής ουσίας. Τα αισθητικά προβλήματα που συναντάμε πιο συχνά και μπορούν να διορθωθούν με τις όψεις πορσελάνης είναι:
  • Μερικώς στραβά δόντια
  • Έντονες δυσχρωμίες των δοντιών
  • Κενά (διαστήματα) μεταξύ των δοντιών.
  • Υπολειπόμενοι πλάγιοι τομείς (peg laterals)
  • Το μέγεθος των δοντιών ( άνισα, μικρότερα η μεγαλύτερα)
  • Μερικώς σπασμένα δόντια

Τι επιτυγχάνουμε με τις όψεις πορσελάνης;

  • Να έχουμε μόνιμη λεύκανση των δοντιών
  • Να διορθώνουμε μερικώς στραβά δόντια ή δόντια με κακό σχήμα και μέγεθος
  • Να κλείσουμε τα διαστήματα (κενά) μεταξύ των δοντιών
  • Να αποκαταστήσουμε φθαρμένα ή σπασμένα δόντια

Οι Όψεις Πορσελάνης έχουν άριστη αισθητική και διαφάνεια που προσομοιάζει στο φυσικό δόντι, διατηρούν την ακεραιότητα τους σε βάθος χρόνου και δεν αποχρωματίζονται.