Αντιμετώπιση Περιοδοντίτιδας

Σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύθηκε στις 30 Μαΐου στο Journal of Periodontology, το 2018, τα άμεσα και τα έμμεσα κόστη της περιοδοντικής νόσου έφτασαν τα 154,1 δις δολάρια στις ΗΠΑ. Την ίδια χρονιά στην Ευρώπη, το κόστος ήταν ακόμη υψηλότερο, φτάνοντας σχεδόν τα 165 δις ευρώ (ή 197,1 δις δολάρια ΗΠΑ).

Στη συγκεκριμένη έρευνα αναλύθηκαν τα άμεσα και έμμεσα κόστη της περιοδοντικής νόσου στις ΗΠΑ αλλά και σε 32 ευρωπαϊκές χώρες, εξετάζοντας τις παγκόσμιες δαπάνες για την υγεία, την οδοντιατρική περίθαλψη και τις δαπάνες για την περιοδοντική νόσο. Η διεθνής ομάδα των συγγραφέων πραγματοποίησε την έρευνα το 2018, επειδή αυτή είναι η πιο πρόσφατη χρονιά με διαθέσιμα ολοκληρωμένα δεδομένα.

“Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει από την περιοδοντική νόσο είναι σημαντική και το έμμεσο κόστος – το οποίο δεν είναι εμφανές – παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο”, έγραψαν οι συγγραφείς, με επικεφαλής τον João Botelho, ερευνητή περιοδοντολογίας στο Instituto Universitário Egas Moniz στην Almada της Πορτογαλίας.

Οι συγγραφείς προκειμένου να κατανοήσουν το συνολικό κόστος της περιοδοντικής νόσου, μελέτησαν το πραγματικό κόστος της (άμεσο) και το εκτιμώμενο έμμεσο κόστος που σχετίζεται με την  απώλεια παραγωγικότητας. Χρησιμοποίησαν δεδομένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Το 2018, το άμεσο κόστος της περιοδοντικής νόσου στις ΗΠΑ ήταν 3,5 δις δολάρια, ενώ την ίδια χρονιά στους Ευρωπαίους κόστισε 2,5 δις ευρώ (3,1 δις δολάρια).

Παράλληλα, το έμμεσο κόστος ήταν 150,6 δις δολάρια στις ΗΠΑ και 194 δις δολάρια στην Ευρώπη. Οι συγγραφείς σημείωσαν ότι η πλειονότητα των έμμεσων δαπανών προκύπτει από την μείωση της παραγωγικότητας. Η μείωση της παραγωγικότητας των ασθενών οφείλεται στην αδυναμία για εργασία και το χάσιμο των ωρών εργασίας εξ αιτίας πόνου, αποστήματος, σπασμένου δοντιού και οποιασδήποτε άλλης αιτίας, για την οποία έπρεπε οι εργαζόμενοι, να επισκεφθούν επειγόντως οδοντίατρο. Η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασαν την υψηλότερη απώλεια παραγωγικότητας λόγω της περιοδοντικής ασθένειας.

Μπορείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με την έρευνα εδώ: https://bit.ly/2TwLmpe