Αντικατάσταση Δοντιού Μετά Απο Εξαγωγή

Όταν ένα δόντι «χάνεται», είναι απαραίτητη η άμεση αντικατάστασή του. Εάν αυτή δεν συμβεί έγκαιρα, τότε το κόκκαλο που στήριζε το δόντι χάνεται, τα διπλανά δόντια στρίβουν και γέρνουν προς το κενό και το πάνω δόντι κατεβαίνει ή το κάτω δόντι ανεβαίνει.

Με αυτό τον τρόπο, προκαλείται αποδιοργάνωση του τρόπου με τον οποίο κλείνουν τα δόντια, με αποτέλεσμα η μάσηση να μην είναι τόσο αποτελεσματική και παράλληλα να δημιουργούνται προβλήματα στην άρθρωση.

Σαν αποτέλεσμα, η καθυστερημένη αποκατάσταση είναι αρκετά πιο πολύπλοκη και το κόστος της αυξάνεται σημαντικά.

Γι’ αυτό, όταν ένα δόντι “χάνεται”, θα πρέπει να αντικαθίσταται αμέσως, είτε με εμφύτευμα, είτε με γέφυρα εφόσον υπάρχουν διπλανά δόντια για στήριξη.

Αντικαθιστώντας έγκαιρα ένα δόντι που έχει «χαθεί», επιτυγχάνουμε σημαντικά οφέλη:

  • Προλαμβάνουμε την απορρόφηση του κόκαλου και την μετακίνηση των διπλανών δοντιών που «γέρνουν» προς τον κενό χώρο και έτσι γλιτώνουμε πολύπλοκες, χρονοβόρες και δαπανηρές μελλοντικές θεραπείες.
  • Διασφαλίζουμε την σωστή λειτουργία όλου του στόματος (μάσηση, ομιλία, κλπ.) και της κροταφογναθικής διάρθρωσης.
  • Στην περίπτωση τοποθέτησης εμφυτεύματος, αποφεύγεται το τρόχισμα των υγιών διπλανών δοντιών, που είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση της γέφυρας.